طراحی واجرای لوله کشی سیستم vrf

طراحی و اجرای  سیستم VRF

مزیت اصلی در طراحی سیستم VRF این است که سیستم های جریان مبرد متغیر VRF قابلیت پاسخگویی به تغییرات بار مورد نظر است. منظور از پاسخگویی به تغییرات بار این است که دقیقا متناسب با نیاز دمایی درخواستی از سوی کاربر و یا تنظیم اتوماتیک عملکرد فن کویل های داخل ساختمان، سیستم کار کرده و انرژی مصرف می کند

جستجوی مطالب