تهویه مطبوع - موتور خانه

تعمیر و نگهداری موتورخانه های صنعتی و خانگی

هر موتورخانه گرمایشی یا سرمایشی، بعد از نصب، راه اندازی و استقرار، نیاز به تعمیر و نگهداری دارد. تعمیر و نگهداری موتورخانه از چک کردن فشار و دمای اجزای موتورخانه گرفته تا تعویض و تعمیر یک بویلر را شامل می‌شود. برای موتورخانه‌هایی با ظرفیت بالاتر که معمولا برای مجموعه‌های مختلف مسکونی .تجاری، اداری، تفریحی و صنعتی استفاده می‌شود، معمولا برای تعمیر و نگهداری از آن، فرد آشنا به امور تاسیساتی به صورت مقیم همیشه در محل حاضر است تا در صورت وقوع هر نوع مشکل، بتواند آن را مدیریت کند. در مورد موتورخانه‌های کوچک منازل، معمولا تعمیر و نگهداری با جزئیات کمتری همراه است و معمولا تکنسین تاسیساتی یا تعمیر کار، برای تعمیر یا تعویض یک قطعه در محل حضور پیدا می کند.

بعد از بازدید و سرویس موتورخانه، اولویت های تعمیر و نگهداری مشخص و به روز می شوند و می توان بر اساس این اولویت ها اقدام کرد. به طور کلی تعمیر و نگهداری از تجهیزات موتورخانه اگر در زمان مناسب و بعد از سرویس های دوره ای منظم، انجام شود، باعث کاهش هزینه کلی سیستم موتورخانه در بلندمدت می شود. چراکه با سرویس و تعمیر تجهیزات در بهترین زمان، عمر مفید سیستم ارتقا پیدا کرده و نیاز به تعویض آنها که هزینه اولیه زیادی را به بار می آورد، کمتر می شود.

تعمیر و نگهداری از موتورخانه فعالیت های متنوعی را شامل می شود. از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    تعمیر و نگهداری پمپ

    تعمیر و نگهداری مشعل

تنظیم شیر برقی مشعل گازی

    تعمیر و نگهداری منبع دوجداره

    نگهداری سیستم لوله کشی موتورخانه

    عایقکاری منبع و لوله ها

    سرویس و تعویض فلکه

    تعویض شیر فلکه موتورخانه

خصوصيات يك سيستم نگهداري و تعميرات (نت) در يك سازمان ممتاز

 در اینجا به تشربح و بررسی فهرستی از خصوصيات يك سيستم نگهداري و تعميرات (نت)  و جایگاه و نقش آن در يك سازمان ممتاز ، می پردازیم. اين فهرست  معیار و مبنای مناسبی جهت بررسی سیستم های نت موجود در یک سازمان و تعیین فاصله آن با استاندارد موجود در این زمینه است

1-هزینه چرخه عمر : مهمترین فاکتور در انتخاب و خرید یک دستگاه، هزينه های جاری و تحمیلی آن در مدت عمر اقتصادي و فعالیتش در سیستم می باشد و قیمت خرید آن در اولویت بعدی قرار می گیرد. در نتیجه واحد خرید سازمان بر پایه آنالیزها و بررسی هایی که توسط متخصصان  تعمیرات و نگهداری که در رابطه با قابليت اطمينان و تعميرپذيري فنی دستگاه صورت گرفته، اقدام به خرید آن بر اساس استاندارد مصوب سازمان، در یک فرآیند مشترک با واحد نت، می کنند.

2-تمركز براهداف كلي سازمان: در يك سازمان سطح جهاني و ممتاز بايد تمام عوامل عملياتي، مهندسي و نگهداري و تعميراتي همه در جهت اهداف سازمان حركت كنند. در يك سازمان ممتاز كه مهمترين هدف آن توانايي رقابت درزمينـه قابليت اطمينان ساخت و هزينه هاي ساخت است، اين اهداف بايد در سايردپارتمان‌ها و از جمله نت نيز در اولويت بالاتري نسبت به اهدافي چون كاهش هزينه‌هاي نگهداري و كاهش زمان بيكاري ناشي از عمليات نت قرار داشته باشند. نتيجه اين رويكردافزايش مستمر اثربخشي كلي تجهيزات (OEE) * و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي كلي ساخت است.

3-تعيين يك خط مش و سياست قابليت اطمينان: يك سازمان ممتاز داراي سياستي مشخص شامل برنامه هاي سه تا پنج ساله براي پيشرفت در زمينه قابليت اطمينان و عملكردنت است. اين سياست با تمام مشخصات آن از جمله پارامترهاي ضروري قابليت اطمينان ونت، مشخصه هاي كاركردي و كليدي آنها، دلايل اهميت آنها، نحوه تشخيص كاركنان از حركت به سوي اهداف و غيره بايد در كل سازمان ابلاغ و درك شود. در نتيجــــه اولويت بندي كارها براساس احساسات نخواهد بود و براساس صلاح و در جهت سياست سازمان صورت ميگيرد.

4-مهارت بالاي كاركنان نگهداري و تعميرات: در صورتي كه كاركنان نت ازمهارت بالايي برخوردار باشند، نيازي نيست كه سرپرستان و مديران فني وقت زيادي راصرف آموزش آنها كنند و قادر خواهند بود وقت خــود را به برنامه ريزي و زمانبندي كارها، تعيين نيازهاي آموزشي و انجام آناليز دلايل خرابيها اختصاص دهند. در نتيجه،سازمان از يك سازمان منفعل و واكنشي تبديل به يك سازمان مبتني بر تفكر و حل مسئله خواهد شد و 10 تا 30 درصد زمان عمليات نت صرف حل مشكل و انجام اقدامات اصلاحي خواهدشد.

5-تعيين حيطه كاري كاركنان نگهداري و تعميرات: در يك سازمان ممتاز محدوده كاري كاركنان نت باتوجه به نوع مهارت آنها مشخص مي شود و نه باتوجه به خطوط توليدي مختلف. در اين صورت يك تكنسين مكانيك بايد توانايي انجام كليه كارهاي مكانيكي راداشته باشد و يك تكنسين الكترونيك نيز به همين ترتيب. نتيجه اعمال اين رويكرد ايجادرضايت در كاركنان نت و انعطاف‌پذيري در كارهاست. باوجود اين، در شرايطي نيز باتوجهبه نوع كار بايد تخصص‌گرايي را مدنظر قرار داد.

6-سطح بالاي برنامه ريزي وزمانبندي: در هر سطح عملكردي سازمان نت برنامه ريزي و زمانبندي به‌عنوان مهمترينعامل كاهش هزينه‌هاي نت است. جهت انجام مناسب برنامه‌ريزي و زمانبندي عوامل زير رادر نظر بگيريد:

الف-برنامه‌ريزي بايد قبل از زمانبندي صورت گيرد.

ب-هركاريبايد با برنامه‌ريزي و زمانبندي انجام شود.

ج-بعد از انجام زمانبندي تخصيصكاركنان براي انجام كارها عملي مي شود.

در هنگام اجراي يك كار برنامه‌ريزي وزمانبندي شده، نبايد افراد را جهت انجام كار ديگري به خدمت گرفت؛ هيچ كاري قبل ازمشخص و مكتوب‌شدن علت انجام آن نبايد به‌اتمام برسد؛ بعد از اتمام كار علت اصليمشكل را شناسايي كنيد.

7-اولويت‌بندي صحيح كارها: به منظور اولويت‌بندي صحيح كارها، بايد توانايي درنظرگرفتن عواقب ناشي از اجرانشدن به‌موقع هريك از عمليات نت را داشته باشيد. اين عواقب ممكن است ضايعات زيست‌محيطي، صدمات جاني، هزينه‌هاي بالاي كاهش توليد و يا صدمات به تجهيزات باشند. در يك كارخانه با خطوط توليد متفاوت تعيين مهمترين خط توليد از لحاظ رساندن محصول به مشتري و تعيين ارزش افزوده هرمحصول مي‌توانند به اولويت بندي صحيح كارهاي نت كمك كنند. اولويت بندي صحيح و مناسب موجب اجراي كامل و به‌موقع وظايف برنامه ريزي و زمانبندي شده خواهد شد.

ضریب کیفیت * بازده ی کارکرد * موجودیت دستگاه OEE =

8-درك صحيح مضمون نگهداري و تعميرات پيشگيـــرانه: جهت ايجاد درك صحيحي از برنامه هاي

پيشگيرانه و مراقبتهاي ضروري و بررسي وضعيت فنـي در سازمان، بايد اين برنامه ها بر پايه نتايج عدم جلوگيري از ايجاد شكست و خرابي بنا شـوند. همچنين اين نوع برنامه ها در صورتي قابل قبول هستند كه هزينه هاي ناشي از ايجاد خرابي به مراتب بيشتر از هزينه‌هاي مربوط به اجراي برنامه هاي پيشگيرانه باشد.

همچنين بايدروشهاي دقيق و صحيح جهت بازرسيهاي اساسي و بررسيهاي وضعيت فني تجهيزات شناسايي واستفاده شوند. بهتر است اين نوع برنامه ها در وضعيت روشن بودن تجهيزات صورت گيرند وتواتر اجراي اين برنامه ها بر پايه زمانهاي خرابي و توزيع‌هاي ايجاد شكست صورت گيرد. همچنين اين برنامه‌ها بايد به طور كامل عملي و قابل اجرا باشند.

9-اجراي 100 درصدي برنامه‌ها: در صورتي كه شما قادر به ايجاد يك بستر مناسب براي برنامه‌هايپيشگيرانه و مراقبتهاي ضروري و بررسي وضعيت فني شده باشيد، هيچ دليلي را نبايد برايعدم اجراي 100 درصدي اين برنامه‌ها داشته باشيد. در صورت اجراي 100درصدي اينبرنامه‌ها احتمال ايجاد خرابيهاي اتفاقي و ناگهاني بسيار ناچيز خواهد بود و اثربخشيكلي تجهيزات بالا خواهد رفت.

10-آماده بودن به‌موقع مواد و قطعات يدكي: درصورتي كه برنامه ريزي و زمانبندي به‌درستي صورت گيرد، انبار قطعات يدكي قادر خواهدبود تا قطعات يدكي را به‌طور مناسب و اثربخش و در زمان مناسب به محل انجام عملياتنت ارسال دارد. در اين صورت از بخش قابل توجهي از زمان عمليات نت و انرژي نيرويانساني كه صرف انجام فرآيند ارسال درخواست قطعه و دريافت قطعه از انبار مي شود،كاسته خواهد شد.

11-سطح خدمت: سطح خدمت پايين براي قطعات يدكي نه تنها ممكن است موجب افزايش زمان عمليات نت و هزينه‌هاي كاهش توليد شود بلكه از لحاظ رواني اين عقيده را در بين كاركنان نت و توليد به‌وجود مي آورد كه انبار قطعات يدكي قادر به فراهم آوردن قطعات مناسب در زمان مناسب نيست. بدين ترتيب است كه در بسياري ازكارخانجات شاهد به‌وجودآمدن انبار قطعات يدكي مجازي ومخفــــي در واحدهاي مختلف جهت به راه انداختن فرآيند توليد هستيم. البته در تعيين سطح خدمت مواردي چون هزينه هاي نگهداري و ميزان حياتي بودن قطعه را بايد موردتوجه قرار داد. اما در مورد قطعات حياتي سطح خدمت 97 درصدي ضروري است.

12-صحت كامل اطلاعات آرشيو فني: در موردآرشيو فني در يك سازمان ممتاز بايد اين اطمينان وجود داشته باشد كه حداقل در 95درصد موارد، اطلاعات استخراجي از آن صحيح و بدون نقص باشد. همچنين آرشيو فني همواره بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا اطلاعات آن به‌روز باشد.

13-سازماندهي و انجام مناسب عمليات بنيادي و اساسي نگهداري و تعميرات: مهمترين تفاوت بين يك سازمان نت ممتاز و ديگر سازمانهاي نت در اينست كه سازمان نت ممتاز، موارد ساده و مفيدي را كه ديگر سازمانها تنها در مورد آنها حرف مي زنند، اجرا مي كند. در صورتي كه مـي‌خواهيديك سازمان نت ممتاز داشته باشيد بايد به طور پيوسته روي عمليات اساسي و بنيادي نت كار كنيد و روش انجام آنها مورد بازنگري و اصلاح قرار دهيد. بعضي از اين عمليات عبارتند از: تميزكاري دقيق تجهيز*،روغنكاري، آچاركشي، تنظيمات جزئي وايجاد بالانس، فيلتراسيون سيالات هيدروليكي و سيستم‌هاي روغنكاري و ...

14-سطح بالاي استانداردهاي ايمني: يك رابطه بسيار قوي بين عمليات خوب و مناسب نت وبالارفتن سطح ايمني در يك سازمان وجود دارد. بررسيهاي كامل ابزار و وسايل مورداستفاده كاركنان نت از نظر مسائل ايمني، قبل از انجام عمليات نت و تعيين شرايط ايمني لازم براي انجام هرنوع عمليات نت در قالب دستورالعملهاي نت و تهيه چك ليستهاي ايمني مي توانند به كاهش سطح ريسك عمليات نت كمك كنند.

15-نيازسنجي آموزشي دقيق براي كاركنان نگهداري و تعميرات: در صورت انجام يك نيازسنجي آموزشي دقيق براي كاركنان نت، در مورد هريك از كاركنان موارد آموزشي خاصي شناسايي مي شود و كاركنانتنها در كلاسهاي آموزشي خاص خودشان شركت خواهند كرد. در اين‌صورت از برگزاريكلاسهاي عمومي براي كليه كاركنان كه زمان‌بر و هزينه‌بر هستند و نمي توانندنيـــازهاي آموزشي را به طور كامل برطرف سازند و اثــربخشي لازم را نيز دارانيستند، جلوگيري به‌عمل مي آيـــد. بايد به اين نكته توجه داشت كه براي تعيين اثربخشي آموزش بايد از شاخصهاي سطح مهـــارت استفاده كرد و در نظر گرفتن شاخص تعدادساعات آموزشي نمي تواند مناسب باشد.

16-آناليز علل اصلي و اساسي شكست و خرابي: در يك سازمان نت سطح جهاني، گروههايي جهت شناسايي و رديابي علل خرابيها وجود دارد. در سازمانهاي كوچك وظايف اين گروهها، در بين برنامه‌هاي معمول نت توسط كاركنان نتصورت مي‌گيرد. اما در سازمانهاي بزرگ به‌جهت دخيل بودن عوامل تجهيزاتي، عملياتي،نيروهاي انساني و ساير فاكتورها در مشكلات پيش آمده، گروههاي قابـــــليت اطمينــان تشكيل ميشـوندكه بااستفاده از متدولوژي‌ها((FMEA،FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSISاقدام به شناسايي و رديابي خرابيها و علل آنها مي كنند.

 این 16 ویژگی مبنا و معیار مناسبی در تحلیل و ارزیابی وضعیت سیستم نت در یک مجموعه صنعتی است به همین منظور این ویژگیها را در قالب یک لیست در صفحه بعد نشان دادیم که در آن حداقل های درصد اجرای هر کدام از آنها را با علامت قرمز مشخص شده است باید توجه داشت که در یک سیستم نت، فقدان و ضعف هر کدام از این مشخصه ها ، حتی با وجود تحقق کامل دیگر مشخصه ها ، منجر به نا کارآمدی و صرف هزینه های غیر ضرور در سیستم نت می شود در این حالت سیستم نت نه تنها موثر نیست بلکه هزینه های اضافی زیادی را به سیستم تحمیل می کند .

مراحل معاينه فني و نگهداری دوره اي موتورخانه ساختمان

معاينه فني دوره اي موتورخانه و نگهداری از آن، براي تعيين میزان آلايندگي و بهينه سازي مصرف سوخت در موتورخانه بایستی به شرح زير انجام شود:

جهت معرفي گروه بازرسي، به مدير ساختمان مراجعه کرده و برنامه كاري آن ارائه شود.

همراه با مسؤول تاسیسات به موتورخانه مراجعه شود.

مشعل و پمپ ها توسط مسؤول تاسیسات روشن شود تا وضعيت اوليه تعيين گردد. پس از حصول اطمينان از سالم بودن مشعل و پمپ ها، فعالیت آن آغاز شود.

ساير مصارف تا حد امکان قطع شده و عدد كنتور قرائت شود.

عدد نشان داده شده در ترموستات ديگ و پمپ ثبت شود.

محل اندازه گيري محصولات سوختنی بر روي دودكش مشخص شده و به اندازه قطر دستگاه آناليز محصولات احتراق سوراخی در آن ايجاد گردد.

اندازه گيري غلظت محصولات احتراقی توسط دستگاه آناليز محصولات احتراق انجام شود.

با تنظيم ترموستات ديگ در دماي مناسب، از خاموش نشدن آن در زمان اندازه گيري دبي گاز اطمينان حاصل کرد و با قطع كردن ساير مصارف، در مدت 60 ثانيه دبي گاز ورودي به مشعل با استفاده از كنتور اندازه گيري گردد.

عدد كنتور براي مشعل هاي گازسوز همراه با زمان روشن بودن، ثبت شود.

نتایج آناليز اوليه احتراق در شناسنامه فني ثبت گردد.

ظرفيت اسمي اوليه مشعل موتورخانه محاسبه شود.

ظرفيت ديگ موتورخانه تعيين شود.

ظرفيت اسمي (Nominal) بهينه مشعل تعيين شود.

دبي مصرفی گاز یا گازوييل در حالت بهينه تعيين شود.

وضعيت درزبندي جداره ها و اتصالات و يا نشتي ديگ موتورخانه بررسي شده و در صورت امكان اصلاح و مرمت شود.

درزبندي ساير منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نيز در صورت امكان با چسب آلومينيوم يا خمير ديگ، انجام شود.

نصب دامپر مناسب روي دودكش، در صورت امکان توصیه می شود.

در صورتيكه نياز به تعويض بخشي از دودكش بود، توصيه مي شود با هماهنگي مسؤول موتورخانه  اين كار انجام شود.

درصورتيكه مكش دودكش مثبت يا صفر باشد، با بازبيني آن (و يا گرفتن draught) در حالت خاموش، از عدم وجود گرفتگي در مسير دودكش اطمينان حاصل شود.

خط سوخت مورد بازبینی قرار گیرد و اشكالات آن تعیین شود.

    فيلتر بازبيني شده و در صورت نیاز تعویض گردد.

    مشعل سرويس و نگهداری دوره ای شود. سرويس مشعل حداقل موارد زير را در بر می گیرد:

        الف - باز كردن در پوش اصلي مشعل، تميز كردن فن و لوله حسگر فشار هوا.

        ب - بازبيني جرقه زن و يون شعله و در صورت نیاز تعويض آن با توافق متصدي موتورخانه.

        پ - بازبيني شعله پخش كن و شعله پوش و تنظيم کردن آن در صورت لزوم.

بررسی لقي و نصب صحيح و اصولی مشعل در محل خود.

کنترل حس كننده فشار گاز و هوا و رله و اطمينان یافتن از استقرار و تنظيم صحيح آنها.

به منظور ايجاد هماهنگی نسبي ميان ظرفيت ديگ و مشعل، با مقايسه مقدار مصرف اوليه گاز و مقدار مصرف بهينه حاصل، مقدار گاز ورودي به مشعل به صورت متناسب كم يا زياد شود.

در اين حالت شعله به ته ديگ نخورده و تا حد امکان 80% طول ديگ را پوشش دهد.

پس از تنظيم اوليه دبي گاز یا گازوييل، دريچه هوا طوري تنظيم شود كه مقدار کربن مونوکسید در محدوده استاندارد قرار گيرد و هواي اضافه به كمترين مقدار ممكن خود (توصيه مي شود که اين مقدار كمتر از 30 درصد باشد) برسد.

اگر با تنظيم کردن دريچه هواي مشعل، رسيدن به اين نقطه امكان پذير نباشد، مي توان با كم كردن تدريجي و اندك دبي گاز یا گازوييل و تغيير دريچه هوا به نقطه مطلوب نزدیک شد.

در صورتي كه در ظرفيت هاي پايين تر، رسيدن به اين نقطه امكان ناپذير باشد، بایستی ظرفيت را به صورت تدريجي افزايش داد تا به نقطه مطلوب رسید. در اين حالت نيز بايد توجه داشت كه شعله به انتهاي ديگ نباید برخورد كند.

بعد از رسيدن به نقطه مطلوب عملکردی، نتايج آناليز ثبت و مشعل در حالت خاموش قرارگیرد.

عدد كنتور قرائت شده و ثبت گردد.

لزوم پیاده سازی سیستم‌های نگهداری وتعمیرات ( نت )

بر اساس آن چه که در بخش قبل تشریح شد، به کارگیری سیستم نگهداری و تعمیراتِ خاصِ یک سازمان، می‌تواند نقش بسیار زیادی را در کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید. اما این تأثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در کل زنجیره تامین، کیفیت محصول، قابلیت اطمینان، چابکی سازمان و عواملی از این دست نیز تأثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آن‌ها محلی از تامل خواهد بود. از این رو می‌توان به نقش مهم و تأثیر گذار استراتژی‌های مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسب و کار یک بنگاه اقتصادی پی برد.

در صورتی که تمامی فعالیتها و عملیات نگهداری در قالب یک سیستم تعریف شود، موجب فعالیت و کار بی وقفه ماشین آلات  و دستگاه در سیستم با کمترین هزینه مصرفی و تعمیراتی است.

تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و دستگاه ها،با توجه به استهلاک و فرسایش مداوم آنها،  بخش عمده ای از هزینه های تولید را در یک مجموعه صنعتی در بر می گیرد .این هزینه، بسته به نوع صنعت، 15 الی 60 درصد هزینه تولید را شامل می شود . حال آنکه  بنا به تحقیقات صورت گرفته  ،یک سوم هزینه های  نگهداری و تعمیرات،مربوط به فعالیت‌های غیر ضروری در حوزه نگهداری و تعمیرات می‌باشد این در حالی است که صنایع آمریکا سالانه حدود ۲۰۰ بیلیون دلار برای نگهداری و تعمیرات تجهیزات خود هزینه می‌نمایند. این بدان معنی است که مدیریت صحیح فرآیند نگهداری و تعمیرات، سالانه، ۶۰ بیلیون دلار صرفه جویی در این حوزه را به همراه خواهد داشت. ژاپنی‌ها با درک اهمیت ویژه‌ای که در مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات در سیستم‌های تولیدی احساس می‌کردند، اقدام به طراحی سیستم‌های مختلف نگهداری و تعمیرات، از جمله TPM نمودند و آن را به عنوان یکی از زیر سیستم‌های سه گانه تولید ناب به جهان معرفی نمودند.

همان طور که می دانیم ، فرسایش و خرابی قطعات یک ماشین خصوصا قطعات متحرک ، اجتناب ناپذیر است و نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند حتی مواد مصرفی مثل روغن ها و یا گریسها پس از مدتی خاصیت اصلی و کاربری خود را از دست داده و احتایج به تعویض دارند و سرویس و تعمیر منظم، موجب حفظ وضعیت ماشین در شرایط کاری و عملیاتی است

انجام عمليات تعميراتي پس از وقوع شكستگي و خرابي در ماشين آلات موجب توقف عمليات توليدي مي گردد.که زيانها و هزینه ناشي از این توقف بمراتب بيشتر از تعمير ماشين آلات مربوطه مي باشد.

در نتیجه ايجاد سيستمي كه بتواند از شكستگي و خرابي ماشين آلات جلوگیری کند لازم و ضروری است. این سیستم علاوه بر افزایش راندمان تولیدی دستگاه، باعث کاهش زیانهای ناشی از توقف کار ، به حداقل ممکن می شود.  اساس این سیستم را می توان حول 3 محور اصلی طراحی نمود :

1-    بررسی وضعيت اوليه و شرایط محیطی و کاری دستگاه ها

2-     نحوه و کیفیت اجرای عمليات تعميراتي

3-     بررسي كاملي در مورد نظرات كارخانه سازنده دستگاه ها

نگهداری و تعمیرات ( نت ) چیست ؟

اولین گام ، تعریف مبنایی و اساسی از مفهوم نگهداری و تعمیرات است.  با توجه به تصورات و تفسیرهای ناقص و غیر علمی حاکم بر ذهن بسیاری از مدیران و حتی کارشناسان و شاغلان در امر نگهداری و تعمیرات ، اهمیت این تعریف پر رنگتر و حساستر می شود. هر چند که حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ، یکی از مهم‌ترین  روش های مطرح  وکاربردی در این شاخه از علم هست اما نمی توان آن را تنها در  این حوزه تصور کرد ،. برخی نیز ، مفهوم و اساس نگهداری را درنوع و یا نحوه اجرای یک یا چند عمل خاص و مقدماتی ، مثل روغنکاری محدود می کنند، گاهی نیز نگهداری و تعمیرات را به عنوان یک واکنش و عمل سریع در یک شرایط بحرانی برای تعمیر دستگاه‌ها معنا می کنند؛  اگر چه سرعت ،یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه‌است.اما مسلما تنها شاخص نیست. نگهداری و تعمیرات یک هنر است؛ چرا که پیش از وقوع یک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیت‌های مختلف وجود دارد. لذا مدیران، سرپرستان و کارشناسان و مسئولان نگهداری و تعمیرات از نقش پررنگ‌تری نسبت به سایر پارامترهای دیگر حتی «ماهیت مشکل ایجاد شده» برخوردار خواهند بود.

با توجه به معنی لغوی نگهداری در لغت نامه دهخدا، نزدیکترین و مناسب ترین عبارت برای لغت MAINTENANCE را نگهداري  ترجمه نموده ايم . لغت Maintenance از نظر مفهومی کلیه عملیات و فعالیتهایی را که در راستای سالم و مرتب نگاه داشتن تجهیزات کار (چه ماشين چه غيرماشين) انجام میشود را شامل می گردد

جستجوی مطالب