تاسیسات سرمایشی

تاسیسات سرمایشی

تاسیسات سرمایشی به تجهیزاتی گفته می شود که وظیفه آن سردسازی محیط مورد نظر و یا تامین مایع سرد مورد نظر جهت انجام کارهای گوناگون است. در این متن منظور از تاسیسات سرمایشی (برودتی) در واقع تاسیسات مرکزی سرمایشی است که آب یا سیال مبرد سرد شده را از یک نقطه در خارج از ساختمان تولید و به چندین اتاق یا قسمت ارسال می کند.

اگر منظور شما از تاسیسات سرمایشی در واقع کل تجهیزات گرمایشی و سرمایشی باشد، پیشنهاد می کنیم که متن تاسیسات حرارتی و برودتی را مطالعه نمایید. در این متن تنها به برودت پرداخته ایم.

تاسیسات سرمایشی در مکان هایی مانند، قسمتی از خارج از ساختمان، پشت بام، زیر زمین یا موتورخانه نصب می شوند.

برودت ایجاد شده توسط هوای پمپ شده توسط فن در کانال ها یا آب سرد درون لوله ها به فضای داخل منتقل می شود.

بیشترین روش های مورد استفاده جهت خنک کردن آب یا مبرد ، استفاده از چیلر و یا سیستم های مبتنی بر سیکل تبرید تراکمی مانند GHP , VRF و داکت اسپلیت است.

منبع انرژی تامین برودت

نوع منبع با توجه به سهولت دسترسی و قیمت انرژی در هر منطقه می تواند متفاوت باشد. برای مثال این منبع می تواند انرژی الکتریکی، گاز شهری و یا حتی حرارت یک کوره و … باشد. در بین سیستم هایی که در بالا ذکر شد، چیلر تراکمی ، VRF و داکت اسپلیت از انرژی الکتریکی برای چرخش کمپرسور سیکل تبرید استفاده می کنند و در سیستم GHP از گاز شهری برای راه اندازی یک موتور احتراقی که کمپرسورها را به گردش در می آورد، استفاده می کنند. برای منبع حرارتی مانند کوره نیز می توان به چیلر جذبی اشاره کرد که با یک منبع حرارتی مثل کوره کار کرده و سرمایش مورد نظر را ایجاد می کند. (البته چیلر جذبی راندمان بسیار کمتری نسبت به چیلر تراکمی دارد)

با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه ها و نیز برآورده کردن نیازها یکی از این سیستم ها انتخاب می گردد. برای مثال در جایی که مشکل تامین برق فشار قوی و یا هزینه های سنگین مصرف برق وجود داشته باشد بهتر است که از سیستم تهویه GHP استفاده کنیم که به برق فشار قوی نیاز نداشته و با گاز شهری کار می کند.

محاسبات میزان سرمایش مورد نیاز

میزان سرمایش (برودت) و توان مورد نیاز بر حسب BTU بر ساعت یا KW اندازه گیری می شود. محاسبات توسط مهندسان متخصص تهویه مطبوع انجام و به فاکتورهای متعددی بستگی دارد که همگی باید لحاظ شوند. برای مثال تعیین دمای حداقل و حدکثر مورد نیاز با توجه به نوع کاربری، محاسبات تعداد پنجره های موجود و تاثیر آن بر اتلافات، نوع دیوارهای بکار رفته در مکان و سایر عواملی که میزان سرمایش را تعیین خواهند نمود.

سردسازی آب با چیلر

در چیلرهای تراکمی که متداول ترین و پر کاربردترین نوع چیلر هستند، آب در قسمت اواپراتور آن سرد شده و از طریق لوله به واحد هایی مانند هواساز یا فن کویل ارسال می گردد. فن تهویه ، هوا را از روی کویل های آب سرد موجود در هواساز عبور داده و هوای خنک شده را وارد محیط می کند. در کاربری هایی مانند صنایع تولیدی و … که از آب سرد برای خنک کاری تجهیزات استفاده می شود، آب سرد شده در اواپراتور چیلر مستقیما به این تجهیزات ارسال می گردد.

تاسیسات سرمایشی

سردسازی در سیستم های تبرید تراکمی مانند VRF و GHP

از جمله مدرن ترین سیستم های سرمایشی و گرمایشی امروزی سیستم های تهویه مطبوع VRF و GHP هستند که توضیحات هر یک از آنها به طور مفصل در متن های مربوط به هر کدام داده شده است. از مزیت های مهم آن این است که تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در یک دستگاه یکپارچه قرار دارد و دیگر به موتورخانه و متعلقات آن نیازی نیست. در سیستم تهویه مطبوع مرکزی VRF و GHP ، سیال خنک کننده، مبرد (برای مثال مبرد R134A یا …) است که در سیکل تبرید تراکمی به گردش درآمده و توسط مبدل های حرارتی (کندانسور و اواپراتور) هوای داخل محیط را خنک می کند.

جستجوی مطالب