قیمت دستگاه ghp

هزينه اوليه خريد سيستم GHP نسبت به ساير سيستم هاى گرمايش و سرمايش بالاتر است و متاسفانه على رغم جنبه هاى ملى صرفه اقتصادى ناشى از استفاده سيستم GHP ، سياست هاى حمايتى از سوى دولت براى كاهش هزينه هاى خريد اين دستگاه اعمال نگرديده است. مسلما توجه دولت براى اعمال سياست هاى حمايتى مى تواند موجب كاهش قيمت خريد اين محصول و عموميت يافتن آن شود كه به نوبه خود چندين برابر صرفه اقتصادى در سطح ملى را موجب خواهد شد. با اين وجود، على رغم قيمت بالاتر اين دستگاه نسبت به سيستم هاى مشابه از ديدگاه مصرف كنندگان، به خصوص مصرف كنندگانى كه سطح كيفى تهويه مطبوع براى آنها حائز اهميت است، خريد و به كارگيرى GHP باز هم داراى توجيهات اقتصادى لازم مى باشد.

اهم موارد در توجيه اقتصادى خريد اين دستگاه به شرح زير است:

هزينه هاى نصب و راه اندازى و تامين برق:

نصب و راه اندازى سيستم GHP مبتنى بر لوله كشى مسى مى باشد كه اجراى آن با سرعت امكان پذير است. حدود 1,5 تا 2 كيلو وات در ساعت برق مورد نياز دستگاه، نيازى به خريد پست برق ايجاد نمى كند و هزينه خريد اشتراك برق، ايجاد پست و كابل كشى فشار قوى كه ارقام بسياركلانى مى شود وجود نخواهد داشت كه بخش عظيمى از اختلاف قيمت خريد از اين طريق جبران خواهد شد. به علاوه در برخى از سيستم ها لازم است مهندسين تدابيرى براى تقويت سازه ها و فونداسيون استقرار تجهيزات سنگين سرمايش و گرمايش در طراحى ساختمان ها به كار گيرند كه ايجاد آنها هزينه هاى خاص خود را دارد. دستگاه GHP به علت وزن نسبتا سبك نيازى به اين تدابير ندارد و از اين طريق نيز بخشى از اختلاف قيمت خريد قابل توجيه است.

هزينه هاى مصرف انرژى:

براى توليد حدود 22 تن تبريد در سيستم GHP ، حداكثر تا 2 كيلو وات برق براى فن ها، سيستم كنترل

و ... و كمتر از 5 متر مكعب گاز لازم است. در حالى كه در سيستم هاى VRF الكتريكى اين رقم در ظرفيت مشابه در حدود 26 كيلو وات ساعت برق و در سيستم هاى چيلرى نيز در مجموع تجهيزات آن مقادير بالايى را شامل مى شود. اين در حالى است كه بر اساس برنامه سوم توسعه تا 2 سال آينده دولت مكلف است قيمت حامل هاى انرژى را به قيمت تمام شده نزديك كند و لذا به طور متوالى شاهد افزايش قيمت حامل هاى انرژى و به خصوص قيمت برق خواهيم بود. طبق محاسبات انجام شده و بر اساس قيمت هاى سال 93 براى گاز و برق مصرفى، هزينه انرژى گاز و برق لازم براى گرمايش و سرمايش ماهانه در يك واحد 120 مترى از يك مجموعه

6 واحدى كه از سيستم GHP استفاده مى كند حدود 87 هزار تومان است؛ اما براى همان واحد در صورتى كه آن مجموعه از سيستم الكتريكى استفاده كند معادل 355 هزار تومان مى شود؛ يعنى حدود 1،600،000 تومان از بابت تفاوت پرداخت نرخ گاز و برق در كل اين مجتمع به صورت ماهانه در اثر استفاده از سيستم GHP صرفه جويى خواهد شد. مقايسه سيستم GHP با ساير روش هاى سرمايش و با در نظر گرفتن سيستم هاى گرمايشى متمم آنها، از جمله كولرهاى گازى ( Single split و يا Duct split ) و يا چيلر نيز علاوه بر مزاياى

فنى، بيانگر صرفه بالاى استفاده از GHP از نظر شارژ ماهانه قبوض برق، گاز و آب مصرفى مى باشد.

  • هزينه هاى اپراتورى و تعميرات و نگهدارى:

سيستم GHP نيازى به اپراتورى ندارد؛ هزينه نگهدارى عادى آن به ازاى هر 10،000 ساعت كاركرد كه تقريبا معادل 2 سال استفاده دائم در مجتمع هاى مسكونى و حدود 5 سال استفاده در مجتمع هاى ادارى،

تجارى مى باشد، شامل تعويض روغن، تعويض فيلترها، تسمه هاى مدت دار و امثالهم با نرخ سال 93 در حدود 1 ميليون تومان مى باشد. بنابراين در مجموعه هاى مسكونى، تقريبا سالانه 500 هزار تومان و در ساير كاربرى ها تا حدود 200 هزار تومان هزينه قطعات تعويض شده مى باشد كه اگر تقسيم بر تعداد واحدهاى تحت پوشش قرار گيرد، رقم بسيار اندكى خواهد شد.

  • منافع حاصل از آزاد سازى فضاهاى مفيد ساختمان:

بكارگيرى سيستم GHP در مقايسه با سيستم هاى چيلرى موجب مى شود كه فضاى لازم براى موتورخانه و استقرار تجهيزات چيلر كلا حذف گردد. منافع حاصل از آزادسازى اين فضاها در برخى كاربرى ها چندين برابر

هزينه اعمال شده براى تعبيه سيستم GHP را عايد مالكين مى نمايد.

  • منافع حاصل از مدرن بودن سيستم به عنوان مزيت ساختمان:

ايجاد سيستم GHP به عنوان يك سيستم مدرن و قابل دفاع از نظر فنى و همچنين داراى مزيت قيمت پايين شارژ ماهانه براى كاربران ساختمان، به عنوان يك مزيت و به اصطلاح آپشن، مى تواند مطرح شود و موجب افزايش قيمت و علاقمندى مشتريان جهت خريدارى ملك نسبت به املاك مشابه گردد.

خلاصه اينكه از ديدگاه مصرف كننده و سازندگان محترم، توجه به نكات مذكور در ارزيابى اقتصادى در مجموع موجب توجيه پذير بودن استفاده از سيستم GHP خواهد شد. به عنوان مثال براى يك ساختمان بررسى اقتصادى در يك بازه 3 ساله با در نظر گرفتن تمامى ملزومات و مكمل هاى لازم براى سيستم هاى مختلف، فضاهاى مورد نياز، قدرت رقابتى بازار، هزينه هاى شارژ، هزينه هاى تعميرات و نگهدارى، هزينه هاى خريدارى انشعابات برق و آب و گاز و ايجاد لوله كشى ها و كابل كشى و تابلوهاى برق و امثالهم به عنوان جنبه

هاى برقرارى يك سيستم سرمايش و گرمايش كامل، مسلما استفاده از سيستم GHP را از نظر اقتصادى، على رغم قيمت بالاتر تجهيزات اصلى، توجيه پذير مى كند.

از ديدگاه ملى نيز استفاده از سيستم GHP به عنوان يك انتخاب مناسب، موجب كاهش هزينه هاى تلف شده، صرفه جويى در مصرف انرژى و صرفه اقتصادى ملى خواهد گرديد. منافع حاصل از اين بخش، به صورت اعداد نجومى بوده و دولتمردان بايستى به صورت ويژه سيستم GHP را به عنوان يك سيستم به صرفه اقتصادى و

كاربردى براى سرمايش و گرمايش، در سطح ملى به مانند ساير سيستم هاى مدرن بهينه سازى مصرف انرژى مورد لحاظ و حمايت قرار دهند. بديهى است كه سياست هاى حمايتى و تشويقى براى استفاده از اين سيستم و حتى در گام بزرگتر، بومى سازى و متداول نمودن آن گامى اساسى در تقويت اقتصاد ملى مى باشد.

جستجوی مطالب