قیمت سیستم GHP

قیمت سیستم GHP

عوامل مختلفی می تواند بر قیمت سیستم GHP تاثیر بگذارد.

برای مثال برخی از این عوامل عبارتند از :

۱ . شرایط آب و هوایی و تاثیر آن بر اندازه و توان گرمایشی ، سرمایشی و قیمت دستگاه ghp

۲ . شرکت سازنده و کشوری که آن را تولید می کند و در نظر گرفت بعد مسافت و هزینه حمل و نقل

۳. نوع موتور احتراقی بکار رفته توسط هر شرکت

برای مثال :

در ghp های شرکت LG از موتورهای Hyundai

در ghp های شرکت Panasonic از موتورهای Nissan

و در ghp های شرکت AISIN Toyota از موتورهای Toyota

استفاده می شود.

۴ . نوع یونیت های داخلی و اینکه از کدام نوع باشند. (داکتی، سقفی، دیواری و …)

۵ . طول سیستم لوله کشی تهویه

در برخی از اماکن که فاصله مکان های تهویه شونده از هم دور و پراکنده است، متراژ لوله کشی می تواند افزایش و بر قیمت تاثیر بگذراد.

جستجوی مطالب