مزایای یک سیستم تهویه مطبوع اقتصادی چیست؟

ذخیره انرژی

مزایای یک سیستم تهویه مطبوع اقتصادی چیست؟

صرفه جويى انرژى:

پروسه توليد انرژى الكتريكى در نيروگاه ها با استفاده از سوخت هاى فسيلى، از جمله گاز طبيعى و سپس انتقال آن به محل مصرف، توام با اتلاف فراوان انرژى مى باشد؛ به طورى كه عملا راندمان نيروگاه ها در حدود 30 درصد و در خوشبينانه ترين حالت، راندمان انتقال برق 80 درصد است و لذا راندمان نهايى در ورودى دستگاه مصرف كننده، تقريبا به 25 درصد كاهش مى يابد. درسيستم هاى GHP به دليل استفاده مستقيم از گاز طبيعى و حذف پروسه تبديل سوخت به انرژي الكتريكى در نيروگاه و همچنين حذف مسير انتقال انرژي الكتريكى و با توجه به اينكه در اين سيستم تا 94 درصد صرفه جويى در مصرف برق نسبت به سيستم هاى الكتريكال وجود دارد، عملا اتلاف انرژى از اين بابت بسيار ناچيز مى باشد. با توجه به اينكه در سيستم GHP كمتر از 5 متر مكعب گاز و حدود 2 كيلو وات برق در ساعت جهت توليد حدود 22 تن تبريد مصرف مى شود، بدون هيچگونه ترديدى اين سيستم در گروه سيستم هاى بهينه مصرف انرژى قرار مى گيرد.

» بر اساس گفته معاونت محترم اقتصادى و برنامه ريزى وزارت نيرو در آبان ماه سال 92 ، هزينه تمام شده توليد، انتقال و عرضه برق به ميزان 3400 ريال به ازاى هر كيلو وات ساعت است كه »هم اكنون در مجموع حدود يك هفتم قيمت تمام شده آب و برق توسط مردم پرداخت مى شود و اين رقم اختلاف فاحشى با قيمت تمام شده توليد، انتقال و عرضه دارد. « بنابراين هر كيلووات صرفه جويى در مصرف برق معادل حدود 2900 ريال صرفه جويى در اقتصاد كلان ملى دارد. بر اساس مقايسه ميزان مصرف برق، استفاده از GHP براى سرمايش و گرمايش نسبت به سيستم هاى برقى، به ازاى هر يك ساعت كاركرد حدود 70000 ریال به نفع اقتصاد ملى خواهد بود كه اگر اين عدد را در تعداد دستگاه هاى مورد نياز براى گرمايش و سرمايش ساختمان ها ضرب كنيم با ارقامى باور نكردنى مواجه خواهيم شد.

بر اساس آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران در خصوص اطلاعات پروانه هاى ساختمانى صادر شده توسط شهردارى هاى كشور در سال 91 ، در سراسر كشور مجوز ساخت 117512000 متر مربع ساختمان فقط در مناطق شهرى صادر شده است. اگر حدودا به ازاى هر 700 متر براى گرمايش و سرمايش، يك دستگاه GHP مورد استفاده قرار گيرد، در مجموع عدد167874تعداد دستگاه ها و به عبارت ديگر ضريب صرفه جويى اقتصادى ذكر شده در رديف هاى قبلى را مشخص مى كند. به عنوان مثال با توجه به صرفه جويى 24كيلو وات ساعت مصرف برق دستگاه GHP نسبت به سيستم ،EHP ميزان صرفه جويى كلان اقتصادى به ازاى هر يك ساعت كاركرد GHP به جاى سيستم هاى الكتريكال VRF ، مبلغ معادل11684 ميليون ريال فقط از بابت صرفه جويى در قيمت تمام شده برق در ساختمان هاى احداث شده در سال 91 در هر ساعت به اقتصاد كشور كمك مى شده است.

عدم مصرف آب :

مقادير بسيار زيادى از آب شيرين، براى خنك كردن نيروگاه ها مورد استفاده قرار مى گيرد. اين نيروگاه ها سالانه ميليارد ها ليتر آب شيرين را تبخير مى كنند. بنابراين توليد انرژى الكتريكى به نوبه خود باعث مصرف فراوان آب شيرين مى شود و مى توان گفت كه هرگونه دستگاه مبتنى بر نيروى برق، به طور غير مستقيم در حال مصرف آب كه گران بهاترين عنصر حيات است، مى باشد. همچنين اغلب سيستم هاى سرمايشى – گرمايشى به صورت مستقيم نيز نيازمند مصرف آب مى باشند. در شرايطى كه ايران، جزء كشورهاى كم آب محسوب مى شود، گرايش به سمت بهينه سازى مصرف آب موجب مى شود كه سيستم هاى بى نياز از مصرف آب، از جمله GHP مورد توجه قرار گيرند.مقدار مصرف آب در GHP تقريبا صفر است.قيمت تمام شده آب در ايران حدود 10000 ریال به ازاى هر متر مكعب اعلام شده است. با توجه به سهم پرداختى مصرف كنندگان، از اين بابت هم بار عظيمى بر اقتصاد ملى تحميل مى شود. اگر مجموع مصرف آب سيستم هاى سرمايشى و گرمايشى را در نظر بگيريم و بتوانيم اين ميزان مصرف را كاهش دهيم، از اين طريق نيز صرفه جويى عظيمى در هزينه هاى ملى به وجود خواهد آمد.

سازگارى با محيط زيست :

مقدار آلودگى محيطى ناشى از مصرف گاز طبيعى، به عنوان سوخت موتور دستگاه به نسبت انرژى توليد شده در مقايسه با ميزان آلودگى هاى محيطى ناشى از نيروگاه ها براى توليد همان مقدار انرژى بسيار كمتر است. در دستگاه هاى GHP از گاز فريون R410 استفاده مى شود. اين گاز بر خلاف اغلب گازهاى مخرب لايه ازن و گلخانه اى، سازگار با محيط زيست مى باشد. آژانس حفاظت از محيط زيست اين گاز را جايگزين فريون 22 كرده و از سال 2014 توليد سيستم هاى تهويه مطبوع را با گاز 22 ممنوع اعلام كرده است.

جستجوی مطالب