چکاپ کامل وتغییر حالت سیستم تهویه مطبوع ghp از حالت سرمایشی به گرمایش