تشریح سیستم تهویه مطبوع ghp این سیستم به صورت مولتی کار کرده و قابلیت کار به صورت چیلری و dx را دارا میباشد.