لوله کشی مسی داکت اسپلیت و نصب پنل سقفی و ملزومات

سیستم داکت اسپلیت توسط یک جفت لوله مسی از هواساز داخلی به کندانسور متصل میشود. که میتواندگرمایش و سرمایش فضای شما را فراهم کند