لوله کشی مسی سیستم داکت اسپلیت

سیستم اجرای لوله کشی مسی و استاندارد های موجود در بازار تهویه مطبوع.