لوله کشی و اجرا نصب پنل سیستم vrf- ghp

برای اجرا نصب پنل و لوله کشی سیستم های تهویه مولتی(ghp-vrf) باید از استاندارد های این سیستم ها استفاده کنیم در این ویدیو به صورت کلی راجع به این موارد بحث شده است.