لوله کشی سیستم vrf و نصب پنل های سیستم های مولتی

در لوله کشی این سیستم ها از سپریشن یا وایبرنچ استفاده میشود. یک جفت لوله از یونیت بیرونی به داخل واحد امده و از ان برای پنلها انشعاب میگیریم