جی اچ پی تویوتا AISIN Toyota ghp این قابلیت را دارد که از طریق شبکه توزیع مستقیم، سرما یا گرما را به یونیت های دمنده داخلی منتقل کند. این سیستم، نوع راه اندازی و نصب را بسیار متنوع می نماید. هر ghp امکان اتصال به ۶۳ یونیت داخلی را دارد که هر کدام از این یونیت ها می توانند دارای درجه تنظیم دمایی جداگانه باشند. کل سیستم نیز می تواند از یک درجه تنظیم دمای مرکزی برخوردار باشد. در این ویدیو لحظه است.