گروه فنی شرکت تندیس اسایش اریا مشاور و مجری لوله کشی های سیستم های تهویه مطبوع خانگی و صنعتی میباشد.