شما برای این موارد باید یک اسپری گاز پاک کن تهیه کنید این اسپرها برای تمیز کردن گاز از چربی ساخته شده و در تمام مغازه ها موجود است شما بعد از تهیه این اسپری می توانید آن را روی کویل ها بپاشید.