تعدیل ظرفیت در ترکیب با AWS جی اچ پی تویوتا AISIN Toyota ghp سری E یک تفاوت عمده و قابل توجه با سایر سیستم های ترکیبی حرارت مرکزی آبی دارد: حالت خاموش/روشن برتری محسوس نسبت به حالت ظرفیت متغییر دارد.