در این ویدیو نحوه اتصال در کانال کشی داکت اسپلیت نشان داده شده است.